Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  | 
Išči:
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
Kje smo?

   

Člani oddelka za psihologijo

Predstojnik oddelka za psihologijo
doc. dr. Bojan Musil

Oddelčna tutorica
doc. dr. Sara Tement

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Norbert Jaušovec
red. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman
asist. Marina Horvat
ml. razisk. Anja Pahor

Zunanji sodelavci
zasl. prof. dr. Peter Umek
red. prof. dr. Peter Praper
red. prof. dr. Damijan Mumel
red. prof. dr. Zlatka Cugmas
red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik
viš. pred. dr. Bor Sojar Voglar
doc. dr. Saška Roškar
doc. dr. Marija Molan
doc. dr. Ana Kozina
doc. dr. Tanja Kajtna
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja
doc. dr. Emil Benedik
doc. dr. Daša Grajfoner
doc. dr. Katja Košir
doc. dr. Janja Jerebic
doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak
doc. dr. Katarina Habe
asist. dr. Martina Horvat
asist. dr. Marko Divjak
asist. dr. Aleš Friedl
asist. Ajda Pfifer
asist. Simona Gomboc
asist. Vita Poštuvan
strok. sodel. Samo Pastirk

Obvestila
28. 1. 2015
   Izpitni rok dr. Saške Roškar
14. 1. 2015
   Obvestilo za izredne študente 2. letnika Oddelka za psihologijo
9. 1. 2015
   Obvestilo asist. Ajde Gazvoda

Starejša obvestila oddelka

Dogodki
23. 10. 2013
   Predavanje gostujoče profesorice dr. Jessice de Bloom
3. 10. 2013
   Vabilo na javno predavanje prof. dr. Nancy Eisenberg
4. 3. 2013
   Predavanja gostujočega profesorja dr. Lewisa Aptekarja z univerze San Jose State University, ZDA

Starejši dogodki oddelka


Na Oddelku za psihologijo se uporablja raziskovalna oprema, sofinancirana s sredstvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije po izboru iz Prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme - Paket 13:
Dual channel OxiplexTM - (Blizu- infrardeči spektrometer tkiva):

 

  • Oprema se uporablja za merjenje možganske oksigeenizacije.
  • Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru s prof. dr. Norbertom Jaušovcem.
  • Cena na uro za uporabo raziskovalne opreme je 163,18 EUR neto.

Predstavitev oddelka

Z ustanovitvijo Filozofske fakultete na Univerzi v Mariboru je postalo skoraj nujno udejanjenje ideje, ki se je porajala že pred leti: študij psihologije v Mariboru. Psihologi smo bili dolgo dejavni znotraj Oddelka za pedagogiko, psihologijo in didaktiko, ki je združeval strokovnjake z omenjenih področij ter pokrival pedagoško- psihološke predmete na pedagoških študijskih programih. Z vse večjim razvojem znanstvenega področja psihologije in razpisom študija psihologije, se je pojavila tudi potreba, da se organiziramo v okviru novega, samostojnega oddelka - Oddelka za psihologijo.

Pripravili smo nov dodiplomski bolonjski študijski program psihologije, ki je mednarodno primerljiv in skladen s smernicami EuroPsy - evropske diplome iz psihologije, ki omogoča mobilnost študentov ter kompetentnost in zaposljivost diplomantov. Kot povezovalec teorije in raziskav s psihološko prakso, bo študij psihologije v Mariboru pomemben tako za regijo, kot tudi za širši slovenski in mednarodni prostor. Oddelek bo prav tako vključen v programe Socrates - Erasmus, ki omogočajo študentom študij na različnih evropskih univerzah, hkrati pa tudi gostovanja profesorjev iz tujine.

Znanstveno delo članov oddelka je usmerjeno v raziskovanje na področjih pedagoške, razvojne in socialne psihologije, kognitivne in nevropsihologije, sodelavci oddelka pa bogatijo tudi znanstvena področja psihologije osebnosti, zdravstvene in organizacijske psihologije. Visokošolski učitelji oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstveno-raziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.